divendres, 15 de maig de 2015

Jornada per l'Autogestió i l'acció directa

Ens trobam al barri de Nou Llevant per continuar alimentant la xarxa. Les propostes que es duen a terme estan participades per col·lectius com Nono, Transitant, Contrainfo, CNT, Jardí d'Epicur i també participam des de l'Ecoxarxa Mallorca.

Aquest dissabte dia 16 de maig, teniu una cita a partir de les 16h al Parc e Llevant (cantonada manuel zaña amb carrer Manacor).
Un dia ple d'activitats:
- mercadet d'intercanvi
- torneig de bàsquet 3x3
- taula rodona
- música en directe
- animació i activitats per infants

dimecres, 6 de maig de 2015

El cercle de les carícies

Aquest dimecres 13 de'maig a les 21:00 de la mà de Fereka arriba "El cercle de les carícies"!!!
 

Un taller per a explorar i integrar la comunicació a través del tacte. Ens ajudarà a superar tabús
en relació al contacte corporal entre les persones, a superar tabús en relació a la natura i a
l'aspecte de les persones, a recuperar i "normalitzar" el contacte corporal entre les persones i a
posar una mirada més amorosa a tot allò que és viu.
Qui vulgui podrà fer una aportació voluntària que es destinarà a restituir la fallida del projecte
«Ses Forneres des Pla».

FEREKA
Antropologia de les sensacions

Divendres d'ECO, astrologia a l'ecoxarxa i sopar vegà

Aquest divendres 8 de'maig a les 18:30 hi haurà una xarla sobre astrologia a càrrec d'Esteban Goode Hill i a les 20:00 com cada divendres sopar vegà!!!


dimecres, 22 d’abril de 2015

Grups de consum i rebost

Recordau que a part dels diferents grups de consum organitzats que hi ha a la ecoxarxa també hi ha un rebost permanent al Nal Ses Veles, en el carrer Joan Alcover a Ciutat.

dissabte, 11 d’abril de 2015

30 de maig Taller d'Escolta Activa - Comunicació conscient


18 de Abril Día de Acción Global contra el TTIP, el CETA, el TISA


 Manifest NO al TTIP!
 Les persones, el medi ambient i la democràcia abans que els beneficis i els drets de les corporacions
1 . Qui som?
Som una campanya formada per organitzacions de la societat civil que comparteixen una profunda preocupació per les diverses amenaces que planteja l’Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP, per les sigles en anglès, també conegut com Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic o TAFTA) i el acord amb el Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA). Representem interessos públics molts diversos, incloent la protecció del medi ambient, la salut pública, l'agricultura, els drets del consumidor i la protecció de les normes alimentàries i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, els drets de les persones treballadores, els drets de les dones i la lluita contra la dominació patriarcal, l'accés públic a la informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics essencials com l'educació i el control públic i social dels sistemes financers, entre d'altres.  
    
Tenim el ferm compromís de rebutjar les actuals negociacions sobre el TTIP, per tal de garantir un debat polític transparent i democràtic. Tots els acords han de servir a l'interès públic i al nostre futur comú.

2. Que és el TTIP?
El TTIP és un acord de gran abast que s'està negociant actualment entre la Comissió Europea (en nom dels Estats membres de la Unió Europea -UE) i el govern dels Estats Units (EUA). No es tracta de les barreres al comerç com els aranzels, que ja són en general molt baixos entre la UE i els EUA. Es centra  sobretot en els reglaments, normes, drets corporatius i garanties d'inversió. El TTIP té com a objectiu, suposadament, facilitar la inversió directa i l'eliminació d'obstacles burocràtics innecessaris per a l'accés al mercat per a les empreses d'ambdós costats de l'Atlànti

Tanmateix hi ha proves -provinents de les empreses i la indústria que està participant d’alguna manera a les negociacions- que revelen que l'enfocament sobre les barreres no aranzelàries i la convergència de la reglamentació entre ambdues parts s'està utilitzant per impulsar la des-regulació, una visió dels drets de propietat intel·lectual que només fomenten monopolis, i una carrera per igualar drets i estàndards a la baixa. Els pretesos beneficis econòmics no tenen fonament i, en qualsevol cas, són marginals per a la societat en general, fins i tot en el cas que fos cert el que expliquen els defensors de l’acord al respecte. Més aviat tot indica que els objectius de l’acord amenacen importants drets adquirits en les llargues lluites democràtiques i els interessos socials de la ciutadania de la UE, dels EUA i de la resta del món.

Les negociacions s’estan fent a porta tancada, sense una consulta pública efectiva. Els parlaments nacionals no són informats sobre els detalls dels textos de negociació de la Comissió. Els fragments d'informació que han estat publicats -o filtrats- plantegen considerables preocupacions.

3. Quines són les nostres preocupacions?

La manca de transparència i de procediments democràtics, el que fa impossible per a la ciutadania i la societat civil seguir les negociacions per tal de garantir que els interessos públics estan sent protegits. Actualment aquestes negociacions estan molt esbiaixades: grups de pressió empresarials tenen accés privilegiat a la informació i oportunitats per influir en les negociacions.

El capítol proposat sobre protecció d'inversions i en particular la inclusió d'una disposició sobre el mecanisme de Solució de Diferències Estat-Inversor (ISDS). Els ISDS donen als inversors drets exclusius per demandar als estats quan considerin que alguna decisió democràtica -realitzada per institucions representatives i per a l’interès general- es considera que pot tenir impactes negatius en els seus guanys presents o futurs. Aquests mecanismes es basen en judicis fora dels tribunals nacionals. Amb això soscaven els sistemes legals de les nacions i de la UE, així com la sobirania democràtica de la societat per a la formulació de lleis i polítiques d'interès públic.

La creació de noves estructures de governança antidemocràtiques i procediments que tenen com a objectiu "harmonitzar les regulacions" com el proposat Consell de Cooperació Regulatòria. Aquestes estructures farien que les decisions preses en el marc del TTIP serien constantment pressionades en secret per buròcrates no electes i grans lobbies empresarials. Aquestes estructures no democràtiques amenacen amb rebaixar importants normes i regles dissenyades per a la protecció dels interessos públics, o prohibir futures millores, independentment de la seva necessitat i del mandat públic. També ens preocupal’objectiu d'enfortir la protecció dels "drets de propietat intel·lectual", que, tal com està plantejat, ataca alguns dels nostres drets bàsics com la salut, l'educació, la cultura i la llibertat expressió.

4. Demandes i objectius compartits:

Sobre la base dels valors de la solidaritat internacional, la justícia social i la sostenibilitat ambiental i el respecte de tots els drets humans, treballem amb els nostres aliats als EUA i en altres parts del món i exigim.

a) Transparència immediata: s'han de fer públics els textos de negociació de la Comissió, així com tots els documents de negociació per permetre un debat públic obert i crític sobre la TTIP i el CETA.

b) NO al ISDS: Ens oposem a aquests mecanismes de solució de discrepàncies estat-inversor i mantenim amb fermesa la sobirania de les nostres societats i dels nostres pobles per a la presa de decisions en la  defensa i millora de l'interès públic i el be comú per sobre dels interessos privats.

c) NO al Consell Cooperació Regulatòria: tota la regulació de les operacions comercials, les condicions del comerç i l'establiment d'estàndards de producció del producte i ha d'estar en mans dels òrgans i processos controlats democràticament.

d) NO a la des-regulació i a la rebaixa dels estàndards de protecció i al servei de l'interès públic: el nivell de les normes socials i laborals, dels consumidors i de la salut pública, la protecció del medi ambient, incloent la regeneració dels nostres recursos naturals, el benestar animal, les normes sanitàries dels aliments i les pràctiques agrícoles ambientalment sostenibles, l'accés a la informació i a l'etiquetatge, la cultura i la medicina, la regulació del mercat financer, així com la protecció de dades i altres drets digitals s'han de millorar, i no "harmonitzar" fins al més baix comú denominador. El reconeixement mutu d’estàndards no és acceptable en la mesura que soscava els nivells de protecció acordats democràticament. Cal garantir que s’aplica el principi de precaució.

e) NO existeix pitjor des-regulació que la privatització dels serveis públics. Defensem l’accés universal a una educació de qualitat, a  l'atenció a la salut i altres serveis públics com a instruments per a sostenir la reproducció social de la vida i  com una contractació pública que promou l'ocupació local i les economies locals, la discriminació positiva, l'emprenedoria social, l’economia sostenible, la cura de les persones i al servei de l'interès públic.
En aquest sentit cal tenir present que els efectes de la privatització dels serveis públics en diferents àmbits tenen un especial impacte en les condicions de vida i de treball de les dones. 

f) La promoció de pràctiques d'agricultura sostenible amb el medi ambient i la protecció de la petita agricultura familiar.

g) Les institucions públiques han de mantenir el poder polític i les estructures necessàries per protegir certs sectors sensibles i salvaguardar les normes importants per a la nostra qualitat de vida. Les normes laborals i ambientals internacionalment acordades han de ser respectades. La violació contínua de les normes del treball ha de ser objecte de sancions.

Finalment defensem la construcció d’unes relacions i polítiques comercials entre els nostres pobles que posin en primer lloc les persones i el planeta, garantint:

• Els drets humans universals i inalienables de totes les persones, inclosos els drets a una alimentació adequada, aigua, salut, drets sexuals i reproductius,  integritat física i psíquica, vestit, habitatge, educació, protecció social, mobilitat, cultura, oci i a un medi ambient net;
• Un treball decent, que permeti a la gent viure una vida digna, incloent una renda adequada i els drets laborals;
• El reconeixement del treball reproductiu i de cura, dels treballs informals de servei a les persones i a la comunitat Garantir una redistribució equitativa i una reorganització socioeconòmica, de forma que no recaiguin gairebé en exclusiva en les dones les tasques del benestar quotidià, així com la igualtat de salaris per a homes i dones;
• Una transició a una economia de baixes emissions de carboni. que no es basi en un consum excessiu, sinó en l'ús social i ecològicament responsable dels recursos, i que permeti una vida digna sense posar en perill el suport d'altres persones, generacions futures, així com de l’agricultura, de la flora i la fauna;
• Aconseguir una democratització significativa en tots els nivells de presa de decisions;
• La lluita contra la pobresa i l’establiment de noves relacions de solidaritat i equitat entre homes i dones i amb les persones d'altres regions i el respecte dels drets de les persones refugiades i immigrants;
• L’augment global del nivell de benestar econòmic, social i ambiental.dijous, 9 d’abril de 2015

Formulari per proposar activitats a l'Ecoxarxa

Benvolgudes,
si teniu ganes de proposar qualsevol activitat que pugui ser constructiva per les companys, aquí us deixam accessible el formulari amb les dades que ens ajudaran a totes a organitzarmos i tirar endavant el que calgui.

Fitxa per a la realització de cursos i tallers diversos
Títol del curs
A càrrec de (nom de la persona responsable i justificació personal per impartir la formació)
Lloc
Dates
Horari
Número total de hores
Objectius
Continguts
Materials
Activitat a cada sessió
A qui s’adreça
Places
Preu (prioritàriament en talents, o com a mínim, oferir una part en talents)
Observacions

Divendres d'ECO amb màgia

Aquest divendres 10 d'abril a les 20:00h tindrem l'habitual sopar vegà amb la novetat de l'actuació de Rafa Ruiz, que ens deleitarà amb la seva màgia.

Taller d'artesania - perfeccionament de les habilitats manuals

El dimarts 14 d'abril a les 12h un nou taller comença al Nal Patins, cada dimarts de matí hi haura classes de perfeccionament de les habilitats manuals orientades a artesans iniciats a cárrec de tan-agustin.com.


dimecres, 25 de març de 2015

Contacontes eròtic al NAL PATINS (canvi d'horari)

Benvolgudes totes!
El dimecres 25 de març a les 21h teniu una cita al local Ecoxarxa del Nal Patins, per escoltar els contes eròtics tradicionals de la mà de Fereka.

dimecres, 18 de març de 2015

Concentració Marxes per la Dignitat Mallorca

Plaza España 21 de Marzo 18h

MANIFIESTO
Des de les Marxes de la Dignitat Mallorca, donam suport a la convocatòria estatal de la marxa del 21 de Març, després d'un any amb la històrica convocatòria de les marxes per la dignitat del 22M, on es van mobilitzar més d'un milió de persones a la ciutat de Madrid, entorn d'una protesta reivindicativa sense precedents dins la història de les lluites, creiem que hem de continuar amb la lluita, protesta i organització de lesmarxes, cap a un calendari de protestes davant els governs retalladors i les imposicions de la Troika.
Encara que hi ha un nou cicle electoral i comicis d’aquí a poc, en el mes de maig, hem de continuar amb la protesta i demanda del compliment dels drets socials, laborals i democràtics de la societat. Per això entenem que les illes, han de tenir la seva pròpia veu en les marxes, que vagi cap a organitzar veritablement unes marxes arreu del territori, baix el programa que defensem en el moviment de les marxes per la dignitat.
Ens uneix a tots els moviments socials, marees, entitats i la majoria social treballadora, la lluita i defensa d'uns drets comuns per la dignitat de les persones; Pa, sostre, treball i llibertats democràtiques dels pobles. Per això aquest 21M, de lluita en l'àmbit estatal, aquí també tindrà lloc una concentració el mateix dia 21 de Març a les 18:00 a la Plaça Espanya, donant suport a les accions de la Marxa per la Dignitat, animant a participar i a organitzar les properes manifestacions, accions i lluites que volen aglutinar les marxes.
Ens trobem davant una situació extremadament difícil, una situació límit, d’emergència social, que ens convoca a donar una resposta col•lectiva i massiva de la classe treballadora i dels pobles. També creiem que en la lluita unitària hi ha de tenir un pes important la joventut, la capa social més sensible, davant un futur incert condemnat a patir la continuïtat del sistema capitalista, la joventut ha de tenir cabuda i organitzar-se per lluitar en un front únic, estudiants, joves precaris, treballadors, totes i tots units en un front únic com pot ser les lluites i reivindicacions defensades de forma incondicional dels drets socials, laborals i democràtics.